Reiniging en onderhoud

Om de volledige functionaliteit van uw PV installatie te garanderen, moet elke fotovoltaïsche installatie regelmatig worden gereinigd. Reinigen met gedemineraliseerd water zonder toevoeging van chemicaliën en reinigingsmiddelen is aan te bevelen.

Garantie van de volledige PV Installatie

Het type vervuiling is afhankelijk van verschillende factoren: systemen gelegen in de nabijheid van vervuilende bronnen zoals doorgaande verkeersaders, landbouw- of industriële gebieden zijn meer vervuild dan systemen die op nieuwe locaties worden gemonteerd.

Studies tonen aan dat door de ongereinigde fotovoltaïsche systemen tot 13,8% minder kunnen produceren dan gereinigde systemen.

Bij het reinigen met het Puraqleen systeem, worden de panelen gereinigd met “zuiver” gedemineraliseerd water. Met behulp van een elektrisch aangedreven borstel wordt door rotatie en zijn eigen gewicht het systeem voorzichtig schoongemaakt.

Praktijkvoorbeeld:

  • Bij een agrariër (2500 stuks melkvee) in Oost-Duitsland met een installatie van 800 kW (3000 panelen) werd na 2,5 jaar na oplevering de installatie gereinigd.
  • Zijn installatie levert hem 900kWh per kWp op: 720.000 kWh.
  • Hiervoor ontvangt hij een vergoeding van 0,28 €/kWh: 201.600 €. Direct was er een meeropbrengst van 30% te noteren, oftewel 60.000 €.
  • Het reinigen van de panelen kostte slechts 4.700 €.
  • De combinatie van panelen in een lage hellingshoek (10°) met een sterk stoffige werkomgeving maakt dat vervuiling zo’n sterk effect heeft op de opbrengst.

Praktijkvoorbeeld vertaald naar Nederlandse markt:

  • Nederlandse boer met jaaropbrengst van 50.000 kWh of 200 panelen.
  • Meeropbrengst van 13,8%: 6900 kWh
  • 6900 kWh a 0,22 €: 1500 €
  • Kosten reiniging: (1,5 €/paneel) 300 € + 200 € voorrijkosten = 650 €
  • Netto baten: 1500 € – 650 € = 850 €